W dniu 26 czerwca 2018 r. w siedzibie Starostwa Niżańskiego miało miejsce spotkanie, którego tematem było podsumowanie realizacji w 2017 r.: Powiatowego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Powiatowego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie przyjętych Uchwałą Nr VI/29/2015 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 26 marca 2015 r.  

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji mających w swoich zadaniach przeciwdziałanie przemocy w rodzinie tj. Komendy Powiatowej Policji w Nisku, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem, Poradni Leczenia Uzależnień w Nisku, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nisku, Prokuratury Rejonowej w Nisku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.

Każdy z nich przedstawił dane statystyczne za ubiegły rok dotyczących działań z zakresu przypisanych kompetencji i zadań, po czym nastąpiła dyskusja, która skupiała się głównie na wymianie doświadczeń, obserwacji, wyjaśnianiu procedur wynikających ze specyfiki pracy,  wskazywaniu potrzeb w realizacji programów.

Podsumowaniem spotkania było zaplanowanie spotkania informacyjnego dla pedagogów szkolnych z terenu Powiatu Niżańskiego.

     

       

Dyrektor PCPR

Marta Ciosmak