Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że dzień 27 grudnia 2019 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy, jednocześnie wyznacza 14 grudnia 2019 r. (sobota) dniem pracy.