Powiat Niżański oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że w terminie od 1 listopada 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. będzie można składać wystąpienia o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” przez samorządy powiatowe.

Zbliżający się nabór wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy) od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.

W związku z powyższym termin przyjmowania wniosków WTZ o dofinansowanie zajęć klubowych upływa 15 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje nt. programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „O Funduszu” – „Programy i zadania PFRON” – „Programy realizowane obecnie” – „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Materiały:

Wniosek o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”