Poradę może uzyskać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów takiej usługi na rynku komercyjnym. Wystarczy złożyć stosowne oświadczenie. Pomoc taką również oferujemy obywatelom Ukrainy, którzy przebywają w Polsce, w związku z trwająca tam wojną. Fundacja „Masz Prawo” realizuje powyższe zadania w oparciu o przepisy ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. 2021, poz. 945). Pomoc prawna oraz obywatelska jest świadczona przez adwokatów i radców prawnych.

Poradnictwo odbywa w następujących miejscach i czasie:

 

1.Punkt w Nisku- lokal biurowy w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku (poziom -1 budynku, budynek z windą dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych), ul. Sandomierska 1, 37-400 Nisko:

– poniedziałek: 8.00 – 12.00

– wtorek: 8.00 – 12.00

– środa: 8.00 – 12.00

– czwartek: 11.00 – 15.00

 

2. Filia w Krzeszowie – lokal na parterze budynku- sala narad -Urzędu Gminy w Krzeszowie, ul. Rynek 2, – piątek: 08:00-12:00