Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku zaprasza do ubiegania się o dofinansowania w ramach pilotażowego programu PFRON – Aktywny Samorząd

 

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
    • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
    • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
    • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
    • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

  

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Pilotażowy program Aktywny samorząd informacje

Kierunki Działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2019 roku. 


Harmonogram realizacji pilotażowego programu Aktywny samorząd

Termin

Opis

11.03.2019

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie 
w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu

30.03.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

26.04.2019

Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10.10.2019

Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków o dofinansowanie 
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

04.12.2019

Termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu (ostatni)

15.04.2020

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu 
ze środków przekazanych w 2019 roku

30.08.2020

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2019 roku  
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczoneTermin składania wniosków: 
1. Moduł I od ........ do ......... 

2. Moduł II cykl I (rok akademicki 2018/2019) od 01.03.2019 do 30.03.2019 
3. Moduł II cykl II (rok akademicki 2018/2019) od 01.09.2019 do 10.10.2019 

 

Druki wniosków znajdują w zakładce „wnioski do pobrania”.