KOMUNIKAT

dot. Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego

(ul. Piłsudskiego 9 w Rudniku nad Sanem)

 

 

Od dnia 1 lipca 2022 r. (piątek) wnioski o wypożyczenie sprzętu z Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku mieszczącego się przy ul. Kościuszki 7 w Nisku.

Wnioski o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego można pobrać ze strony http://www.pcpr-nisko.pl/index.php/niepelnosprawni/145-wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego  lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Informacje można uzyskać pod nr tel.: 699 670 417 lub 15 841 63 68.

 

Powyższa zmiana spowodowana jest prowadzonym remontem budynku, a w związku z tym z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług Wypożyczalni.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Powiat Niżański oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że w terminie od 1 czerwca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. odbędzie się druga tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

     Prowadzenie zajęć klubowych przez WTZ, jak również finansowanie ich ze środków PFRON, wprowadziła do porządku prawnego znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wdrożenie nowych rozwiązań ustawowych, realizowanych w ramach przedmiotowego programu, rozszerza możliwości skutecznego aktywizowania tych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, którzy opuścili warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia, oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie. Adresaci programu - podmioty prowadzące WTZ, zainteresowani prowadzeniem zajęć klubowych, mogą ubiegać się o ich dofinansowanie w ramach realizacji niniejszego programu.

     Zbliżająca się tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.), oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

W związku z powyższym termin przyjmowania wniosków WTZ o dofinansowanie zajęć klubowych upływa 22 czerwca 2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku poszukuje wśród mieszkańców powiatu niżańskiego kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

 

W związku z tym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się do naszej jednostki rodzin i osób, które mogłyby zaopiekować się dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki rodziców biologicznych. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki: