Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Nisku