Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pod pojęciem tym rozumie się jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny. Przemoc prowadzi do narażenia poddanych jej członków rodziny na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powoduje szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołuje cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Czy doznajesz przemocy w rodzinie?

Czy zdarza się, że ktoś bliski:

 • popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie?
 • traktuje Cię w sposób, który Cię rani?
 • obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami?
 • zmusza Cię do robienia rzeczy, które są poniżające?
 • nie pozwala Ci widywać się z przyjaciółmi i rodziną?
 • grozi, że Cię zabije lub zrobi Ci krzywdę?
 • zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić?
 • niszczy Twoją własność?

Jeżeli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś twierdząco, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie.

Szukaj pomocy!!! Nie jesteś sam!!!

Wiele osób, podobnie jak Ty, doznaje przemocy w swoim domu. Nie mówią o tym, bo się boją i wstydzą. Często też czują się winne za zaistniałą sytuację.

Warto byś zapamiętał, że:

 • Przemoc nie skończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia,
 • Nikt nie ma prawa bić i poniżać kogokolwiek bez względu na to, co zrobił  czy powiedział.
 • Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości, aby być ofiarą przemocy domowej. Poniżanie     i obelgi bolą tak samo jak bicie.
 • Nawet po wielu latach można przerwać przemoc. Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE!
 • Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny. Należy karać sprawcę przemocy i leczyć jego chorobę.
 • Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej.

Nic nie usprawiedliwia przemocy!!!

Co możesz zrobić?

Przede wszystkim – powiedzieć NIE.

NIE jesteś bezradny. Przemoc w domu NIE jest czymś normalnym. NIE bądź bierna – bierność prowadzi do nasilenia przemocy.

Jeżeli uważasz, że przemoc domowa dotyka również Ciebie – zgłoś się do nas!!!


Ważne telefony i adresy

NUMERY TELEFONÓW


Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku

Ul. 3-go Maja 10

tel. 15 841-23-34

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie

Jarocin 65

tel. 15 871 31 45

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowym

Jeżowe 136 a

tel. 15 879 49 00

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach

Harasiuki 112 a

tel. 15 879 13 64

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie

ul. 3-go Maja 19

tel. 15 876 30 28

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowie

ul. Rynek 2

tel. 15 879 83 51

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem

ul. Kilińskiego 19

tel. 015 8762 795

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem

ul. Rzeszowska 35

tel. (0-15) 649-21-86

 

Komenda Powiatowa Policji w Nisku

ul. Sandomierska 6

tel. (015) 8775 310

 

Sąd Rejonowy w Stalowej Woli

IX Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Nisku

Pl. Wolności 14

Tel. (15) 84 12 048

 

 

Niebieska Linia

Po  Pogotowie dla Ofiar przemocy w rodzinie

801-120-002

 

Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

116-111

Czynny: codziennie 12.00 – 20.00

 

Policyjny Telefon Zaufania – ogólnopolski

800-120-226

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800-12-12-12