Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, po­wołane zostało na mocy Uchwały Nr VII/21/99 Rady Powiatu Niżań­skiego z dnia 29 marca 1999 r. do wykonywania okreś­lonych ustawami zadań pu­blicznych o charakterze po­nad­gminnym w zakre­sie pomocy społecznej i wspierania osób niepeł­nosprawnych.
Jako jednostka organizacyjna powiatu, jesteśmy bez­pośrednio podporządkowani pod Zarząd Po­wiatu Niżań­skie­go.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania wynikające z:

  1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7

 

tel. 15 841 63 68

NIP 865-21-46-337
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny Urzędowania

Poniedziałek : 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 15.30