Bilans Jednostki Budżetowej

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans Jednostki Budżetowej

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans Jednostki Budżetowej

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans Jednostki Budżetowej

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans Jednostki Budżetowej

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki