Powiat Niżański oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że w terminie od 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. odbędzie się druga tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

„Zajęcia klubowe w WTZ” są rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej. Realizowanie zadań w ramach przedmiotowego programu, rozszerza możliwości skutecznego aktywizowania uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Adresatami programu są podmioty prowadzące WTZ, które są zainteresowane prowadzeniem zajęć klubowych. Przedmioty te mogą ubiegać się o ich dofinansowanie w ramach realizacji niniejszego programu.

Zbliżająca się tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.), oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

W związku z powyższym termin przyjmowania wniosków WTZ o dofinansowanie zajęć klubowych upływa 16 czerwca 2023 r.