Rekrutacja do projektu „Twój sukces w Twoich rękach!” nr FEPK.07.04-IP.01-0025/23.

Projekt skierowany jest do 140 osób (84K/56M) dorosłych (powyżej 18 r.ż.), w tym 7 osób z niepełnosprawnościami (5K/2M) – zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, cywilnoprawnych, ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego poprzez objęcie zindywidualizowanym wsparciem tj. ofertą/ami wsparcia zidentyfikowanymi jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu zamieszczonymi na plakacie lub na stronie internetowej: www.it-itconsulting.eu