W niedzielę 25 czerwca 2023r., na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Błękitny San”
w Krzeszowie, odbył się IV piknik rodzin zastępczych zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.

W tym miłym spotkaniu rodzin zastępczych uczestniczyli Starosta Niżański Pan Robert Bednarz, Wicestarosta Pan Adam Mach oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Pani Marta Ciosmak wraz z pracownikami. Podczas pikniku panowała prawdziwie rodzinna atmosfera, która sprzyjała miłym rozmowom rodziców zastępczych i radosnej zabawie dzieci. Dla młodszych uczestników pikniku przygotowano wiele atrakcji. Animatorzy czasu wolnego zapewnili dla dzieci przeróżne gry i zabawy, m.in. malowanie gipsowych figurek, zabawy z kolorową chustą, warcaby, a także „studio tatuaży”, z którego korzystali również rodzice zastępczy ku radości najmłodszych. Fantastyczna pogoda sprzyjała radosnym zabawom maluchów, które beztrosko biegały pod przygotowanym specjalnie dla nich natryskiem wodnym, czy zjeżdżały na dmuchanej zjeżdżalni. Starsze dzieci cieszyły się z ponownego spotkania
i chętnie korzystały z boiska do piłki nożnej i siatkowej. Odważni mogli wypróbować swoich sił na parku linowym. Podczas przechodzenia po trasach parku linowego swoim dzieciom żywiołowo kibicowali rodzice. Na pikniku nie zabrakło wspólnego grillowania oraz słodkiego poczęstunku. Dla dzieci przygotowana była słodka niespodzianka, którą częstował Pan Starosta. Swobodna atmosfera sprzyjała integracji i wspólnej rozmowie wszystkich uczestników pikniku.

Znaczenie pieczy zastępczej docenił Starosta Niżański Pan Robert Bednarz, który
w słowach skierowanych do zebranych gości podkreślał wartość roli rodziców zastępczych, dziękował im za trud wychowania i opieki nad dziećmi oraz wyraził wdzięczność dla pracowników PCPR za pracę na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej.

Wszyscy uczestnicy pikniku, a szczególnie dzieci były bardzo zadowolone ze wspólnie spędzonego czasu. Dlatego też piknik rodzin zastępczych wpisuje się w kalendarz cyklicznych imprez powiatu niżańskiego.

Dziękujemy naszym wspaniałym rodzinom zastępczym za wspólnie spędzony czas, dziękujemy za Waszą obecność. Do zobaczenia znów!!!

Chcesz do nas dołączyć, zostań rodziną zastępczą. 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

  1. Dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
  2. Mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. Korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  4. Nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczeni we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
  5. Wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
  6. Nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
  7. Mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
  8. Uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Czekamy na Ciebie.

{galeria}news/czerwiec2023/piknik/{/galeria}