Powiat Niżański oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w programie SAM „Dostępne mieszkanie”, który skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, posiadającymi w swoim mieszkaniu bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku pok. nr 1, pod numerem telefonu 15 841 63 68 lub na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

BROSZURA INFORMACYJNA