Powiat Niżański oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku uprzejmie informuje, że w terminie od 1 listopada 2023 r. do 30 listopada 2023 r. odbędzie się nabór wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Celem programu „Zajęcia klubowe w WTZ” jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Adresatami programu są podmioty prowadzące WTZ, którzy zainteresowani są prowadzeniem zajęć klubowych. W ramach powyższego programu podmioty prowadzące WTZ mogą ubiegać się o dofinansowanie Zajęć klubowych w ramach realizacji niniejszego programu.

Zbliżająca się tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen okres realizacyjny (12 miesięcy) począwszy od 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.

Termin przyjmowania wniosków podmiotów prowadzących WTZ o dofinansowanie zajęć klubowych upływa 17 listopada 2023 r.